Yleistä tietoa INCREASE projektista

INCREASE (INnovation Capacity building foR EnhAncing Sustainable growth and Employability) on vastaus funktioautomatisoinnista syntyviin työllisyysriskeihin. Projekti tarjoaa selkeitä strategioita pk-yritysten ongelmiin ja innovatiivisten ratkaisujen tarjoamiseen, sekä innovaatiostrategian kestävyyden varmistamiseen.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi INCREASE tarjoaa avoimen käyttäjälähtöisen kehityspolun, joka mahdollistaa innovaatiotaitojen kehittämisen heikosti koulutettujen aikuisten keskuudessa ja lisää pk-yritysten kykyjä osallistavaan innovaatioon. Hankkeen tavoitteena on erityisesti parantaa automaatiosta johtuvan työttömyysuhan alla olevien pk-yritysten matalan erikoistumistason ei-T&K työläisten ammattitaitoa kehittämällä, testaamalla, ja toimittamalla kohdennettuja menetelmiä ja integroituja digitaalisia verkkotyökaluja. Hankkeessa keskitytään innovaatioalan osaamisen kehittämisohjelmiin, jotka sopivat heikosti koulutettujen eurooppalaisten yksilöllisiin tarpeisiin, helpottavat heidän pääsyään ammattitaidon parantamiseen, sekä lisäävät henkilöstöresursseja innovaatiokapasiteetin avulla. Tällä tavoin hankkeen odotetaan tarjoavan ratkaisuja automaatioriskissä olevien heikosti koulutettujen aikuisten työllistettävyyden lisäämiseen. Lisäksi tukemalla pk-yrityksiä ylittämään innovaatioesteitä, hankkeen odotetaan osaltaan lisäävän pk-yritysten innovatiivisuutta ja kilpailukykyä.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoite on tukea automaatioriskin uhan alla olevia aikuisia sekä lisätä heidän työllistettävyyttään, sekä tukea matalan T&K-intensiteetin pk-yrityksiä lisäämään innovaatiokapasiteettiaan.

INCREASE tähtää:

  • Tarjoamaan ei-T&K henkilöstölle ymmärrystä innovaatioiden ja asianmukaisten innovaatiotaitojen kehittämiseen.
  • Ei-T&K-henkilöstön tietoisuuden lisääminen innovaatioiden ja niihin liittyvien taitojen merkityksestä heidän ammatillisessa kasvussaan ja sen vaikutusta heidän työllistyvyyteensä.
  • Innovatiivisen ja yrittäjämäisen ajattelutavan kehittäminen ei-T&K-henkilöstön keskuudessa
  • Pk-yritysten johtajien tietoisuuden kehittäminen innovaatiokapasiteetin rakentamisessa ei-T&K-henkilöstön keskuudessa, sekä heidän sisällyttämisestään innovaatioprosesseihin