1. Itsearviointimenetelmät ja -työkalu
  2. Menetelmä organisaation sidosryhmien sitouttamiseksi innovaatiokeskeiseen sisäiseen yrittäjyyteen.
  3. Koulutusmenetelmien opas ja työkalupakki.
  4. Online-alusta.
  5. Parhaiden käytäntöjen tutkiminen.

Avaindokumentit

IO1 – Report regarding areas/aspects relevant for innovation capacity within the target group

IO1 – Additional Report: SME innovation capacity

IO2 – Methodology for Engagement of Organizational Stakeholders in Innovation Oriented Intrapreneurship

IO2 – Best Practices Guide for Models of Employee Involvement in Innovation Processes