Projektikoordinaattori

Suceavan Stefan cel Maren yliopisto (USV) on Bukovinan alueella (Romanian koillisosassa) sijaitseva tutkimus- ja korkeakoulutuslaitos, joka tarjoaa kandidaatin, maisterin ja tohtorin koulutusohjelmia. Missiomme on edistää ja tukea tiedon luomista ja levittämistä korkealaatuisella koulutustoiminnalla sekä tutkimuksella ja innovaatioilla. USV:n tutkimuskeskukset ovat suuntautuneet soveltavaan tutkimukseen. Syyskuussa 2009 ja 2013 yliopisto hyväksyttiin kansallisena tutkimus- ja kehitysorganisaationa tieteellisen tutkimuksen kansallisen viranomaisen toimesta, ja se sijoittui Romanian parhaiden yliopistojen joukkoon, jolla oli erinomaisia ​​tutkimustuloksia.

Tällä hetkellä yliopistolla on 10 tiedekuntaa, 16 laitosta, yli 9600 opiskelijaa, 350 opettajaa ja noin 90 apulaisopettajaa. USV johtaa 53:a kandidaattiohjelmaa, 42:ta maisteriohjelmaa, 8:a jatko-ohjelmaa ja 14:ta tohtorikoulutusohjelmaa. Ulkomaisen romanialaisen korkea-asteen koulutuksen laadunvarmistusviraston suorittamien institutionaalisten arvioiden perusteella syyskuussa 2013 myönnettiin korkea luottamusaste. Innovaation osalta USV sijoittui vuonna 2014 Romanian yliopistojen joukossa ensimmäiseksi keksintöjen ja tavaramerkkien valtionlaitoksen luokituksen mukaan (OSIM) perustuen jätettyjen patenttihakemusten määrään. OSIM myönsi USV:lle Creative Trophy -palkinnon vuonna 2014, ja ylsi monille merkittäville kansainvälisten elinten palkinnoille ja mitaleille korkean innovaatiopotentiaalinsa ansiosta.

Kaikkien opetus- ja tutkimustoimintojen itsenäisyys taataan ja varmistetaan Romanian opetusministeriön hyväksymällä yliopistoperuskirjalla. Romanian korkeakoulutuksen laadunvarmistusvirasto (ARACIS) tai jokin muu korkeakoulutuksen eurooppalaisen laadunvarmistusrekisterin (EQAR) hyväksymä laadunvarmistusvirasto arvioi prosessien laatustandardit ulkoisesti joka viides vuosi. Laatua arvioivat myös sisäiset laaduntarkastajat.

USV edistää kulttuurista monimuotoisuutta kansainvälisen avaamisen avulla, jonka tarkoituksena on parantaa kansainvälistä integraatiota yhteistyössä EU: n ja kansainvälisten yliopistojen kanssa. Opiskelijoiden, henkilöstön ja tutkijoiden liikkuvuus on edelleen keskeinen USV-strategioissa, koska näiden kokemusten avulla opiskelijat voivat vahvistaa huomattavasti tärkeitä poikittaisia ​​taitoja, kuten suvaitsevaisuutta, luottamusta, ongelmanratkaisukykyä, kriittistä ajattelua ja uteliaisuutta, jotka ovat työnantajien arvostamien taitojen joukossa. USV pyrkii lähestymään kokonaisvaltaista kansainvälistymisstrategiaa, joka kattaa erityyppisen akateemisen yhteistyön.

Lisätietoja USV:stä: usv.ro/index.php/en


Muut projektipartnerit

Romanialainen Curtea de Argesin ADES (taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen liitto) on voittoa tavoittelematon organisaatio, josta tuli oikeushenkilö (NGO) kesäkuussa 1995. ADES:n tehtävänä on luoda positiivisia sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia yhteisöissä kaikkialla Romaniassa ammattimaisesti, eettisesti ja vastuullisesti.

Tämä tehtävä toteutetaan seuraavien tavoitteiden kautta: ammatillisten taitojen kehittäminen ja työn tuottavuuden lisääminen, pk-yritysten kehityksen ja laajentumisen tukeminen, sekä paikallisten yhteisöjen sosiaalisten ja taloudellisten olosuhteiden parantaminen.

Vuodesta 1995 ADES on onnistuneesti kehittänyt ja toteuttanut yli 30 hanketta, joita ovat rahoittaneet Euroopan unioni, Maailmanpankki, Yhdysvaltain suurlähetystö, eurooppalainen liiketoiminnan kehittämisohjelma (European Business Development Program), avoimen yhteiskunnan säätiö (Foundation for an Open Society), hyväntekeväisyysosaamisrahasto (Charity Know How Fund) jne. ADES on toiminut tiiviissä yhteistyössä yhteisöjen, rahoittajien, ja täytäntöönpanokumppaneiden kanssa sosioekonomisten kehityshankkeiden toteuttamiseksi. Kumppaneita ovat olleet paikalliset viranomaiset, yritykset, kansalaisjärjestöt ja koulut. Lisätietoja ADES:stä: facebook.com/ADESCDA/ tai adescda.ro


Danmar Computers LLC, perustettu vuonna 2000, on tietotekniikan alalla toimiva yksityinen yritys, joka tarjoaa alan ammatillista koulutusta. Danmarilla on kokemusta nykyaikaisten opetuskäyttöön tarkoitettujen verkko- ja mobiilisovellusten kehittämisestä. Danmarilla on myös pitkäaikainen kokemus sellaisten eurooppalaisten hankkeiden toteuttamisesta, joissa T&K-henkilöstö suorittaa tutkimusta ja valmistelee eri oppijoiden tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia. Se on onnistuneesti toteuttanut yli 90 hanketta Grundtvig-, Leonardo da Vinci-, Progress- ja äskettäin Erasmus+ -ohjelmissa. Teknisen kumppanuuden lisäksi Danmar on vastuussa disseminaatiostrategioiden suunnittelusta ja koordinoinnista monissa näissä hankkeissa. Danmar Computers on AdminProjectin, on-line-järjestelmän, joka hallinnoi eurooppalaisia ​​hankkeita, kehittäjä ja toimittaja.

Yhtiön kaikki toiminta perustuu laajaan ja vakiintuneeseen yhteistyöverkostoon sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Kansallisiin verkostoihin kuuluvat koulutus- ja neuvontalaitokset, yliopistot, koulut, kansalaisjärjestöt sekä yksityisen sektorin yritykset. Kansainvälisiin verkostoihin kuuluu eri profiilien kumppaneita, jotka tulevat kaikista Euroopan unionin maista. Danmar Computerin tehtävä on edistää elinikäistä koulutusta ja varmistaa, että kaikilla on yhtäläinen pääsy koulutukseen nykyaikaisen tekniikan avulla.

Lisätietoja DANMARista: danmar-computers.com.pl/


E&D Knowledge Consulting on innovaatioihin, tiedonhallintaan, sekä yrittäjyyden ja innovaatiokapasiteetin lisäämiseen erikoistunut konsultointiyritys. E&D -konsultoinnin päälinjat kattavat strategiat, mentoroinnin ja koulutuksen seuraaviin aiheisiin liittyen:

– Luovuuden ja innovaatiokulttuurin luominen,

– Innovaatioihin ja luovuuteen tarvittavien taitojen kehittäminen (ideointitekniikat, kriittinen ajattelu, yhteistyöhön perustuvat käytännöt, innovatiivinen ajattelutapa jne.)

– Innovaatiotoimintaa ja liiketoimintamallien innovointia koskevat liiketoimintamallit

– Innovaatioiden ja tiedon yhteisluonti (mekanismit, työkalut ja strategiat yhteistyöinnovaatioita ja tiedonsiirtoa varten),

– Innovaatiokykyjen ja parannustarpeiden arviointi ja seuranta.

E&D Knowledge Consulting tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja innovaatioiden ja yrittäjyyden aloille, jotka antavat organisaatioille mahdollisuuden:

– Maksimoida suorituskykynsä

– Lisätä innovaatiokykyään

– Diagnosoida nykyinen markkina-asemansa ja kasvupotentiaalinsa,

– Kehittää tietopohjaansa

– Parantaa kilpailukykyään, ja

– Määritellä kestävän kehityksen strategiansa (sekä yrityksille että muille organisaatioille).

Yllämainituin keinoin E&D Knowledge Consulting pyrkii edistämään sosiaalista ja taloudellista kehitystä vaalimalla innovatiivisempia, ammattitaitoisempia ja sitoutuneempia kansalaisia, työntekijöitä, ja johtajia, sekä tukemaan innovaatioiden ja markkinajohtajien luomista ja kasvua. Toimintamme kattaa integroidut työpajat, mentoroinnit ja valmennukset, sekä konsultoinnit ja hankkeet.

Lisätietoja E&D Knowledge Consultingista: ed-knowledgeconsulting.com


LUT-yliopiston Trailblazer-strategia etsii vastauksia neljään avainkysymykseen: Aiommeko polttaa kaiken? Onko ihmiskunta tuomittu kärsimään pilaantuneesta vedestä? Ovatko jätteet tulevaisuuden hauta? Annammeko Euroopan rappeutua maailman takapihaksi? LUT-yliopiston vastaus on: ei, me johdamme tietä. Yhdistämällä tekniikka ja liiketoiminta, olemme toimineet akateemisena edelläkävijänä vuodesta 1969. Kansainväliseen yhteisöömme kuuluu noin 6500 opiskelijaa ja 1000 työntekijää, jotka harjoittavat tieteellistä tutkimusta ja akateemista koulutusta. LUT-yliopisto keskittyy voimakkaasti innovaatioihin, globalisaatioon ja tulevaisuuden kestäviin ratkaisuihin kaikilla yliopiston kattamilla tieteenaloilla. LUT:n School of Engineering Science:n (LENS) Kouvolan yksikkö suorittaa projektitoimia LUT-yliopistossa. Yksikkö on alansa johtava ja akkreditoitu koulutus- ja tutkimusyksikkö, nimitetty yliopistokoulutuksen huippuyksiköksi. Kouvolan yksikkö osallistuu projektiin osaamisellaan innovaatiojohtamisessa, yhteisluomisessa, avoimessa innovaatiossa ja ekosysteemisuunnittelussa. Kouvolan yksiköllä on laaja kokemus suurten kansainvälisten hankkeiden johtamisesta Erasmus-, Horizon-, ITEA- ja muissa hankkeissa.

Lisätietoja LUT-yliopistosta: lut.fi/web/en


Valencia INNO HUB on espanjalainen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on koota yhteen kykyjä ja tekniikkaa, sekä edistää työllistettävyyttä ja yrittäjyyttä Valencian yhteisön keskuudessa. INNO HUB tukee mentoroimalla ja kouluttamalla yrittäjiä, start-up-yrityksiä ja myös muita syrjäytymistekijöistä kärsivien heikommassa asemassa olevien ryhmien henkilöitä: nuoria ja koulutusvaikeuksissa olevia aikuisia, työttömiä tai maahanmuuttajia.

INNOHUB kehittää monia toimia auttaakseen yrityksiä / yksityishenkilöitä tavoitteidensa saavuttamisessa:

Tarjoamalla työpajoja, koulutusta, seminaareja ja verkostoitumista liittyen useisiin kiinnostaviin aiheisiin, erityisesti johtamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, pehmeisiin taitoihin, yrittäjyyteen, liiketoimintamalleihin, innovaatioihin, kansainvälistymiseen ja rahoitukseen;

Edistämällä teknologista- sekä innovaatioyhteistyötä;

Kehittämällä erilaisten taustojen omaavien, epäedullisessa asemassa olevien ja yrittäjiksi haluavien ryhmien sekä yrittäjien yrittäjyystaitoja;

Helpottamalla T&K-rahoituksen saatavuutta;

Tarjoamalla apuun liittyvää uraohjausta.

Lisätietoja INNOHUBista: valenciainnohub.com


Warp-Innovation on Wienissä toimiva seuraaviin osaamisalueisiin erikoistunut innovaatiokonsultointiyritys:

  • Digitaalimuutoksen suuntaukset ja niiden käyttäminen uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen
  • Suunnittelun ajattelutekniikat
  • Merirosvo-ajattelu (”Pirate thinking”): mitä tapahtuu ’disruption’ jälkeen?
  • TRIZ -keksinnöllisen ongelmanratkaisun teoria
  • Uusi tuotekehittely
  • Innovaatioiden hallinta
  • Avoin innovaatio ja kansainvälinen yhteistyö

Warp-Innovation on pieni yritys, jolla on yhteensä kahdeksan työntekijää. He palvelevat pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä aloittavia yrityksiä, suuria yrityksiä, julkisia elimiä ja hallituksia kaikkialla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa.

Yrityksen monitieteinen ja visionäärinen lähestymistapa auttaa asiakkaitaan vapauttamaan luovuutensa. Toisaalta WARP INNOVATIONin tavoitteena on luoda konkreettisia tuloksia. Tämä saattaa kuulostaa ristiriitaiselta – mutta näin WARP INNOVATION toimii.

Tärkein hedelmällisen yhteistyön resurssi on ihmiset: ennen minkään konsultin aloittamista, WARP INNOVATION tapaa asiakkaan henkilökohtaisesti tai teknisten avustajien kautta, sekä keskustelee tavoitteista, strategioista, ja soveltuvista työkaluista.

Lisätietoja WARP INNOVATIONista: warp-innovation.com