INCREASE – INnovation Capacity building foR EnhAncing Sustainable growth and Employability

Numer projektu: 2019-1-RO01-KA204-063804
Czas trwania projektu: 01-10-2019 – 30-09-2021

Kontekst

Przedsiębiorstwa europejskie o niewielkim stopniu aktywności w zakresie badań i rozwoju (B&R) zmagają się z problemami związanymi z dostępnością wykwalifikowanych pracowników, problemami organizacyjnymi oraz brakiem specjalistycznej wiedzy w zakresie innowacji. Kluczowym znaczeniem dla innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) jest zagwarantowanie wszechstronnego zaangażowania personelu. Innowacje technologiczne wprowadziły powszechne ryzyko automatyzacji, która nie ogranicza się już tylko do przemysłu wytwórczego i rolnego, ale szybko się rozwija w innych gałęziach przemysłu, zwłaszcza w sektorze usług, rzemiosła i innych sektorach o niskim stopniu zaawansowania technologicznego.

PARTNERZY

Partnerzy projektu INCREASE