Koordynator projektu

Stefan cel Mare University of Suceava (USV) to instytucja publiczna zajmująca się badaniami i szkolnictwem wyższym, z siedzibą w regionie Bukowiny (północno-wschodnia Rumunia). Oferuje kształcenie na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim. Naszą misją jest promowanie, wspieranie tworzenia i rozpowszechniania wiedzy poprzez wysokiej jakości działania edukacyjne i szkoleniowe oraz badania i innowacje. Ośrodki badawcze USV są skoncentrowane na badaniach stosowanych. We wrześniu 2009 i 2013 roku, Uniwersytet uzyskał akredytację, jako krajowa organizacja badawczo – rozwojowa od Krajowego Urzędu ds. Badań Naukowych i znalazł się w ścisłej czołówce uniwersytetów w Rumunii.

Obecnie Uniwersytet posiada 10 wydziałów, 16 kierunków, ponad 9600 studentów, 350 pracowników dydaktycznych i około 90 nauczycieli stowarzyszonych. USV oferuje 53 kierunki studiów licencjackich, 42 magisterskich, 8 studiów podyplomowych i 14 doktoranckich. We wrześniu 2013 roku Uniwersytetowi, po ocenach instytucjonalnych przeprowadzanych przez zagraniczną rumuńską agencję ds. jakości w szkolnictwie wyższym, przyznano Wysoki Stopień Zaufania. W 2014 roku Uniwersytet zajął pierwsze miejsce wśród rumuńskich uniwersytetów w zakresie innowacji na podstawie liczby złożonych wniosków patentowych, według klasyfikacji dokonanej przez Państwowy Udział Wynalazków i Znaków Towarowych (OSIM). W 2014 roku OSIM przyznał USV Trofeum Kreatywności. USV otrzymał również wiele innych wybitnych nagród i medali przyznawanych przez organizacje międzynarodowe w kategorii potencjału innowacyjnego.

Wszystkie działania dydaktyczne i badawcze są zatwierdzone przez rumuńskie Ministerstwo Edukacji. Normy jakości USV, są co pięć lat poddawane zewnętrznej ocenie przez Rumuńską Agencję ds. Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ARACIS) lub inną agencję ds. zapewniania jakości zatwierdzoną przez Europejski Rejestr zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym (EQAR). Jakość jest również oceniania przez wewnętrznych audytorów.

USV promuje różnorodność kulturową poprzez współpracę z UE i międzynarodowymi uniwersytetami, w celu wzmocnienia międzynarodowej integracji. Kluczowym elementem strategii USV jest mobilność studentów, pracowników oraz badaczy, ponieważ dzięki mobilności studenci mogą wzmocnić swoje umiejętności przekrojowe, takie jak tolerancja, pewność siebie, umiejętność rozwiązywania problemów, krytyczne myślenie i otwartość. USV stara się realizować kompleksową strategię internacjonalizacji obejmującą różne rodzaje współpracy akademickiej.

Więcej informacji na temat USV można znaleźć na stronie: usv.ro/index.php/en


Pozostali partnerzy

ADES (Association for Economic and Social Development) z Curtea de Arges, Rumunia, jest organizacją non-profit, która uzyskała status organizacji prawnej (NGO) w czerwcu 1995 roku. Misją ADES jest tworzenie pozytywnych zmian społecznych i gospodarczych w Rumunii w profesjonalny, etyczny i odpowiedzialny sposób.

ADES spełnia swoją misję poprzez realizowanie następujących celów: rozwój umiejętności zawodowych i zwiększanie wydajności pracy, wspieranie rozwoju MŚP oraz poprawa warunków społeczno – gospodarczych w społecznościach lokalnych.

Od 1995 roku, ADES z powodzeniem opracowało i wdrożyło ponad 30 projektów finansowanych przez Unię Europejską, Bank Światowy, Ambasadę USA, Europejski Program Rozwoju Biznesu, Fundację na rzecz Otwartego Społeczeństwa, Charity Know How Fund itp. ADES ściśle współpracuje ze społecznościami oraz partnerami (lokalne władze publiczne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i szkoły) w celu realizacji projektów związanych z rozwojem społeczno – gospodarczym.

Więcej informacji na temat ADES można znaleźć na stronie: facebook.com/ADESCDA/ lub adescda.ro


Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych, oferującą szkolenia zawodowe. Danmar Computers posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu nowoczesnych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, stosowanych głównie w celach edukacyjnych. Pracownicy firmy mają doświadczenie w pracy nad projektami europejskimi, w tym w prowadzeniu badań i opracowywaniu materiałów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb konkretnych użytkowników. Danmar Computers uczestniczył w realizacji ponad 90 projektów w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress i obecnie Erasmus+. Poza technicznym aspektem Danmar jest odpowiedzialny również za opracowywanie i koordynowanie strategii upowszechniania. Danmar Computers jest twórcą internetowego systemu do zarządzania projektami europejskimi – Admin Project.

Wszystkie działania firmy oparte są na szerokiej i ugruntowanej sieci współpracy, zarówno na poziomie krajowym (instytucje szkoleniowe i doradcze, uniwersytety, szkoły, organizacje pozarządowe, a także firmy z sektora prywatnego) jak i międzynarodowym ( Partnerzy z Unii Europejskiej o różnym profilu działalności). Misją Danmar Computers jest promowanie edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Więcej informacji na temat DANMAR COMPUTERS, można znaleźć na stronie danmar-computers.com.pl/


E&D Knowledge Consulting to firma konsultingowa, specjalizująca się w obszarach zarządzania innowacjami i wiedzą oraz budowania potencjału w zakresie przedsiębiorczości i innowacji. Główne kierunki doradztwa obejmują strategie, mentoring i szkolenia, w celu:

 • Tworzenia kultury i kreatywności w zakresie innowacji,
 • Rozwijania umiejętności niezbędnych do innowacji i kreatywności (np. myślenie krytyczne, innowacyjny sposób myślenia itp.)
 • Tworzenia modeli biznesowych w zakresie innowacyjności,
 • Współtworzenia innowacji i wiedzy (mechanizmy, narzędzia i strategie na rzecz innowacji i transferu wiedzy)
 • Oceny i monitorowania zdolności innowacyjnych oraz wprowadzania ulepszeń.

E&D Knowledge Consulting zapewnia rozwiązania w zakresie innowacji i przedsiębiorczości, dostosowane do potrzeb klienta. Pozwalają one na:

 • Maksymalizację wydajności,
 • Zwiększenie zdolności innowacyjnych,
 • Zdiagnozowanie obecnej pozycji na rynku oraz potencjału firmy,
 • Rozwijanie bazy wiedzy,
 • Zwiększenie konkurencyjności,
 • Określenie strategii zrównoważonego rozwoju i innowacji dla przedsiębiorstw.

Celem E&D Knowledge Consulting jest napędzanie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez kształcenie obywateli, pracowników, liderów w zakresie innowacji oraz wspieranie ich przy rozwoju innowacji. Nasze działania obejmują zintegrowane warsztaty, mentoring i coaching, doradztwo i projekty.

Więcej informacji na temat E&D Knowledge Consulting można znaleźć na stronie ed-knowledgeconsulting.com


Strategią LUT University’s Trailblazer jest poszukiwanie odpowiedzi na cztery kluczowe pytania dotyczące ekologii: Czy spalimy wszystko? Czy ludzkość będzie skazana na cierpienie z powodu zanieczyszczenia wody? Do czego doprowadzi nas marnotrawstwo? Czy pozwolimy Europie zniszczyć nasze naturalne środowisko? Odpowiedź na wszystkie te pytania brzmi: NIE, nie pozwolimy na to. Łącząc technologie i biznes, jesteśmy prekursorem akademickim od 1969 roku. Nasza międzynarodowa społeczność składa się z około 6,500 studentów i 1000 pracowników, którzy zajmują się badaniami naukowymi oraz edukacją akademicką. Uniwersytet LUT koncentruje się na innowacyjności, globalizacji i zrównoważonym rozwoju we wszystkich gałęziach działalności uczelni. Jednostka LUT School of Engineering Sciences (LENS) Kouvola będzie realizowała proponowane działania projektowe na uniwersytecie LUT. Jest ona wiodącą i akredytowaną jednostką edukacyjno-badawczą w Finlandii i została nominowana jako jednostka doskonałości w edukacji uniwersyteckiej. Wniesie ona wkład do projektu dzięki swojej specjalistycznej wiedzy w zakresie zarządzania innowacjami, współtworzenia, otwartej innowacji oraz projektowania ekosystemów. Posiada doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami międzynarodowymi w ramach projektów Erasmus, Horizon, ITEA i innych.

Więcej informacji na temat LUT University możesz znaleźć na stronie lut.fi/web/en


Valencia INNO HUB jest hiszpańską organizacją non-profit, której celem jest łączenie talentów i technologii oraz wspieranie zdolności do zatrudnienia i przedsiębiorczości wśród społeczności Walencji. Poprzez mentoring i szkolenia INNO HUB wspiera przedsiębiorców, startupy, a także osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, borykające się z różnymi czynnikami wykluczenia społecznego: młodzież i dorośli z problemami edukacyjnymi, bezrobotni lub migranci.

INNO HUB pomaga firmom / osobom fizycznym w osiągnięciu ich celu poprzez:

 • Oferowanie warsztatów, szkoleń, seminariów oraz tworzenia sieci kontaktów związanych m.in. z zarządzaniem, rozwojem biznesu, umiejętności miękkich, przedsiębiorczości, modeli biznesowych, innowacji, internacjonalizacji i finansowania;
 • Promowanie współpracy technologicznej i innowacyjnej
 • Wspieranie grup z różnych środowisk, które chcą zostać przedsiębiorcami i znajdują się w niekorzystnej sytuacji poprzez zwiększanie ich umiejętności przedsiębiorczych;
 • Ułatwianie dostępu do finansowania badań, rozwoju i innowacji;
 • Zapewnienie pomocy związanej z doradztwem zawodowym.

Więcej informacji na temat INNOHUB możesz znaleźć na stronie valenciainnohub.com


Warp-Innovation jest wyspecjalizowaną firmą doradczą w dziedzinie innowacji z siedzibą w Wiedniu. Specjalizuje się w następujących dziedzinach:

 • Tendencje transformacji cyfrowej oraz sposób ich wykorzystania do rozwoju nowych usług i produktów
 • Techniki myślenia projektowego
 • Pirackie myślenie: co następuje po zakłóceniu?
 • TRIZ – Teoria Rozwiązywania Problemów Innowacyjnych
 • Rozwój nowych produktów
 • Zarządzanie innowacjami
 • Otwarta innowacja i współpraca międzynarodowa

Warp-Innovation jest małą firmą, zatrudniającą ośmiu pracowników. Świadczy usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dla startupów, dużych przedsiębiorstw przemysłowych, instytucji publicznych i rządów na terenie Europy, Stanów Zjednoczonych i Azji.

Międzynarodowe i wizjonerskie podejście firmy pozwala klientom na wyrażenie swojej kreatywności. Celem WARP INNOVATION jest również osiągnięcie wymiernych rezultatów.

Najważniejszym zasobem przy współpracy są ludzie: dlatego przed rozpoczęciem wszelkich konsultacji WARP INNOVATION osobiście lub za pośrednictwem spotyka się z klientem i omawia cele, strategie i narzędzia działania.

Więcej informacji na temat WARP INNOVATION możesz znaleźć na stronie warp-innovation.com