INCREASE – INnovation Capacity building foR EnhAncing Sustainable growth and Employability

Număr proiect: 2019-1-RO01-KA204-063804
Perioada de implementare: 01-10-2019 – 30-09-2021

Informații generale

Companiile europene cu un nivel scăzut pe partea de cercetare și dezvoltare (R&D) se confruntă cu lipsa lucrătorilor calificați, cu probleme organizaționale și cu lipsa de expertiză în inovare. Deși asigurarea implicării personalului în cadrul posturilor este crucială pentru inovare în întreprinderile mici și mijlocii (IMM), personalul non-C&D din cadrul IMM-urilor prezintă o lipsă semnificativă de înțelegere a inovării. Pe de altă parte, inovația tehnologică a introdus un risc mare de automatizare, care nu se mai limitează doar la industriile prelucrătoare și agricolă, dar care se propaga rapid și în alte industrii, în special în cadrul serviciilor, artizanatului și al altor sectoare mai puțin tehnologizate.

PARTNERI

Partenerii proiectului INCREASE