Informații generale despre proiectul INCREASE

INCREASE (INnovation Capacity building foR EnhAncing Sustainable growth and Employability) este un răspuns direct la riscurile cu care se confrunta angajații cauzate de automatizare și la limitările IMM-urilor în furnizarea inovației și asigurarea sustenabilității strategiei de inovare.

Pentru realizarea obiectivelor sale, INCREASE va oferi o cale de dezvoltare orientată către utilizator, care va permite dezvoltarea competențelor de inovare în rândul adulților cu un nivel scăzut de calificare și creșterea capacității IMM-urilor de inovare incluzivă. INCREASE vizează în mod special îmbunătățirea competențelor adulților slab calificați din rândul angajaților non-R&D din IMM-uri, ce riscă să își piardă locul de muncă din cauza automatizării, prin dezvoltarea, testarea și livrarea online a metodologiei și a instrumentelor digitale integrate. Proiectul se concentrează pe programe de dezvoltare a competențelor în domeniul inovării, care să se potrivească nevoilor individuale ale europenilor slab calificați, să faciliteze accesul lor la îmbunătățirea abilităților și să crească lista resurselor umane ce au capacități de inovare. În acest fel, este de așteptat ca proiectul să ofere o soluție pentru creșterea gradului de angajare a adulților slab calificați, cu risc de a fi excluși din cauza automatizării. În plus, prin susținerea acordata IMM-urilor pentru a depăși barierele care stau în calea inovării, INCREASE va contribui la creșterea capacităților de inovare și a competitivității IMM-urilor.

Obiectiv și scopuri

Obiectivul principal este sprijinirea adulților slab calificați cu risc de a fi excluși din cauza automatizării în a-și crește șansele de angajare și sprijinirea IMM-urilor cu nivel redus de cercetare și dezvoltare în creșterea capacității lor de inovare.

INCREASE își propune:

  • să ofere angajaților non-R&D o viziune asupra modului în care pot contribui la inovare, precum și competențe relevante pentru procesul de inovare.
  • să crească gradul de conștientizare a angajaților din sectoarele non-R&D asupra importanței inovării și să le îmbunătățească  competențele relevante pentru creșterea lor profesională și pentru o mai bună șansă de angajare.
  • să dezvolte un mod de gândire inovativ și antreprenorial în rândul angajaților din sectoarele non R&D.
  • să crească gradul de conștientizare a managerilor IMM-urilor cu privire la importanța consolidării capacităților de inovare în rândul personalului non-R&D și a modului de integrare a acestora în procesele de inovare.