Coordonator de proiect

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava (USV) este o instituție publică de cercetare și învățământ superior, cu sediul în regiunea Bucovina (nord-estul României), care oferă programe educaționale de licență, masterat și doctorat. Misiunea noastră este să promovăm și să susținem crearea și diseminarea cunoștințelor prin activități de educație și formare de înaltă calitate și cercetare și inovare. Centrele de cercetare ale USV sunt orientate către cercetarea aplicată. În septembrie 2009 și 2013, Universitatea a fost acreditată ca organizație națională de cercetare și dezvoltare de către Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și a fost clasată în topul universităților românești cu rezultate deosebite în cercetare.

În prezent, Universitatea are 10 facultăți, 16 departamente, peste 9600 de studenți, 350 de cadre didactice și aproximativ 90 de profesori asociați. USV derulează 53 de programe de licență, 42 de programe de masterat, 8 programe postuniversitare și 14 domenii de doctorat. În urma evaluărilor instituționale făcute, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a acordat un grad ridicat de încredere în septembrie 2013. În ceea ce privește inovația, USV s-a clasat pe primul loc în rândul universităților românești, în 2014, conform clasificării realizate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), pe baza numărului de cereri de brevet depuse. USV a primit de la OSIM, în 2014, premiul Trofeul Creativității, precum și numeroase premii și medalii remarcabile, decernate de către organisme internaționale, pentru recunoașterea potențialului ridicat de inovație.

Autonomia tuturor activităților de predare și cercetare este garantată și asigurată de Carta Universității aprobată de Ministerul Educației din România. Standardele de calitate ale proceselor derulate de USV sunt evaluate extern la fiecare cinci ani de către Agenția Română de Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sau alte agenții de asigurare a calității aprobate de Registrul European de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (EQAR). Calitatea este, de asemenea, evaluată de auditorii de calitate internă.

USV promovează diversitatea culturală prin deschidere internațională, care vizează consolidarea integrării internaționale prin colaborarea cu universitățile din UE și internaționale. Mobilitatea studenților, a personalului și a cercetătorilor rămâne centrală pentru strategiile USV, deoarece aceste experiențe permit studenților să își consolideze abilități transversale foarte importante, cum ar fi toleranța, încrederea, capacitatea de rezolvare a problemelor, gândirea critică și curiozitatea, care sunt printre abilitățile extrem de apreciate de către angajatori. USV depune eforturi pentru a aborda o strategie de internaționalizare holistică cuprinzând diferite tipuri de cooperare academică.

Pentru mai multe informații despre USV, puteți vizita usv.ro/index.php/en


Ceilalți parteneri

ADES (Asociația de Dezvoltare Economico-Socială) din Curtea de Argeș, România, este o organizație non-profit care a devenit entitate juridică (ONG) în iunie 1995. Misiunea ADES este de a induce schimbări sociale și economice pozitive în comunitățile din întreaga Românie, într-o manieră profesională, etică și responsabilă.

Această misiune este realizată prin următoarele obiective: dezvoltarea abilităților profesionale și creșterea productivității muncii, sprijinirea dezvoltării și extinderii IMM-urilor, îmbunătățirea condițiilor sociale și economice în comunitățile locale.

Din 1995, ADES a dezvoltat și implementat cu succes peste 30 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană, Banca Mondială, Ambasada SUA, Programul European de Dezvoltare a Afacerilor, Fundația pentru o Societate Deschisă, Fondul Charity Know How etc. ADES a lucrat îndeaproape cu comunități, surse de finanțare și parteneri pentru a implementa proiecte de dezvoltare socio-economică. Acești parteneri au inclus autorități publice locale, companii, ONG-uri și școli.

Pentru mai multe informații despre ADES, puteți vizita facebook.com/ADESCDA/ sau adescda.ro


Danmar Computers LLC, înființată în anul 2000, este o companie privată care operează în domeniul Tehnologiei Informației, oferind pregătire profesională în acest domeniu. Danmar are experiență în dezvoltarea aplicațiilor web și mobile moderne care sunt utilizate în scopuri educaționale. De asemenea, Danmar are o experiență îndelungată în derularea de proiecte europene în cadrul cărora personalul din cercetare și dezvoltare desfășoară cercetări și pregătește instruiri adaptate nevoilor diverșilor cursanți. A implementat cu succes peste 90 de proiecte în cadrul programelor Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress și, recent, Erasmus +. Pe lângă faptul că este partener tehnic, în multe dintre aceste proiecte, Danmar este responsabil pentru proiectarea și coordonarea strategiilor de diseminare. Danmar Computers este dezvoltatorul și furnizorul platformei AdminProject, sistemul on-line de gestionare a proiectelor europene.

Toate activitățile companiei se bazează pe o rețea largă și bine stabilită de cooperare, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Rețelele naționale includ instituții de instruire și consiliere, universități, școli, organizații neguvernamentale, precum și companii din sectorul privat. Rețelele internaționale includ parteneri cu diferite profiluri care provin din toate țările Uniunii Europene. Misiunea Danmar Computers este de a promova educația pe tot parcursul vieții și de a asigura accesul egal la educație pentru toată lumea, cu ajutorul tehnologiei moderne.

Pentru mai multe informații despre DANMAR, puteți vizita danmar-computers.com.pl/


E&D Knowledge Consulting este o companie de consultanță specializată pe domeniile inovării și gestionării cunoștințelor și consolidarea competențelor antreprenoriale și de inovare. Principalele linii de consultanță ale E&D acoperă strategii, mentorat și instruire pentru :

 • stabilirea unei culturi a creativității și inovării;
 • dezvoltarea abilităților necesare pentru inovație și creativitate (tehnici de generare de idei, gândire critică, comportamente de colaborare, mentalități inovatoare, etc.);
 • crearea unor modele de afaceri pentru inovare și inovarea modelelor de afaceri,
 • co-crearea inovației și a cunoștințelor (mecanisme, instrumente și strategii pentru inovarea colaborativă și transferul de cunoștințe);
 • evaluarea și monitorizarea abilităților de inovare și a nevoilor de îmbunătățire.

E&D Knowledge Consulting oferă soluții personalizate pentru nevoile fiecărui client, în domeniile inovației și antreprenoriatului, care permit organizațiilor să:

 • maximizeze performanța;
 • mărească capacitatea de inovare;
 • diagnosticheze poziția actuală pe piață și potențialul de creștere;
 • dezvolte baza de cunoștințe;
 • crească competitivitatea;
 • definească strategii de dezvoltare sustenabile pentru companii și alte organizații.

În acest fel, E&D Knowledge Consulting își propune să conducă dezvoltarea socială și economică prin încurajarea cetățenilor, muncitorilor și liderilor în a fi cât mai inovatori, calificați, implicați și să sprijine crearea și creșterea inovațiilor și a liderilor de piață. Activitățile noastre acoperă ateliere integrate, mentorat și coaching, consultanță și proiecte.

Pentru mai multe informații despre E&D Knowledge Consulting, puteți vizita ed-knowledgeconsulting.com


Strategia de “deschizător de drumuri” a Universității LUT consta in a căuta răspunsuri la patru întrebări cheie: Vom irosi totul? Omenirea este condamnată să sufere din cauza apei pe care a poluat-o? Va fi gunoiul mormântul viitorului nostru? Vom lăsa Europa să devină curtea din spate a lumii? Răspunsul Universității LUT este: nu, vom fi “deschizători de drumuri”.

Combinând tehnologia și afacerile, am fost un precursor academic încă din 1969. Comunitatea noastră internațională este formată din aproximativ 6.500 de studenți și 1000 de membri de personal angajați în cercetare științifică și educație academică. Universitatea LUT se concentrează puternic pe inovație, globalizare și soluții durabile pentru viitor în toate disciplinele acoperite de universitate. Școala LUT de Științe ale Ingineriei (LENS) Unitatea Kouvola va desfășura activitățile propuse în cadrul proiectului la Universitatea LUT. Aceasta este o unitate de cercetare și educație de top acreditată în domeniul său din Finlanda, care a fost nominalizată ca unitate de excelență în învățământul universitar. Unitatea Kouvola va contribui la proiect cu expertiza sa în managementul inovației, co-creare, inovare deschisă, proiectare ecosistem. Unitatea Kouvola are o experiență substanțială în gestionarea proiectelor internaționale de mari dimensiuni în cadrul programelor Erasmus, Horizon, ITEA și altele.

Pentru mai multe informații despre Universitatea LUT, puteți vizita: lut.fi/web/en


Valencia INNO HUB este o organizație spaniolă non-profit, născută cu obiectivul de a pune în comun talentul și tehnologia și de a crește șansele de angajare și a încuraja antreprenoriatul în rândul comunității valenciene. Prin mentorat și instruire, INNO HUB sprijină antreprenorii, firmele nou înființate și, de asemenea, persoane din grupuri dezavantajate care se confruntă cu diferiți factori de excludere: tineri și adulți cu dificultăți educaționale, șomeri sau imigranți.

Cu această intenție, INNOHUB dezvoltă multe activități care să ajute companiile / persoanele să își atingă obiectivele:

 • oferă ateliere, instruire, seminarii și rețele legate de mai multe subiecte de interes, în special despre management, dezvoltare de afaceri, abilități soft, antreprenoriat, modele de afaceri, inovație, internaționalizare și finanțare;
 • promovează cooperararea tehonologică și inovativă;
 • sprijina grupurile dezavantajate și a celor ce doresc să fie antreprenori și care provin din medii diferite, stimulând dezvoltarea competențelor antreprenoriale;
 • facilitează accesul la finanțări pentru cercetare și dezvoltare;
 • ofera asistență în legătură cu cariera.

Pentru mai multe informații despre INNOHUB, puteți vizita valenciainnohub.com


Warp-Innovation este o companie cu sediul în Viena, specializată în consultanță pentru inovare, cu următoarele domenii de expertiză:

 • tendințe de transformare digitală și modul în care acestea pot fi utilizate pentru dezvoltarea de noi servicii și produse
 • tehnici de gândire a proiectării
 • gândire de pirat: ce vine după schimbările perturbatoare?
 • TRIZ – theory of inventive problem solving (teoria rezolvării inventive a problemelor)
 • dezvoltare de produse noi
 • managementul inovației
 • inovare deschisă și colaborare internațională

Warp-Innovation este o companie mică, cu 8 angajați. Aceștia deservesc companii mici și mijlocii, precum și start-up-uri, mari industrii, organisme publice și guverne din toată Europa, SUA și Asia.

Abordările multidisciplinare și vizionare ale companiei îi ajută pe clienți să își dea frâu liber creativității. Pe de altă parte, obiectivul WARP INNOVATION este acela de a crea rezultate tangibile. Acest lucru poate suna ca o contradicție – dar așa funcționează WARP INNOVATION.

Cea mai importantă resursă pentru o colaborare fructuoasă sunt oamenii: așa că înainte de a începe orice consultanță, WARP INNOVATION stabilește întâlniri față-în-față sau prin intermediul tehnologiei, pentru a discuta obiective, strategii și instrumente.

Pentru mai multe informații despre WARP INNOVATION, puteți vizita warp-innovation.com